Access Midskogsberget

Häckande fågel runt stora väggen på Midskogsberget. Hela Stora väggen och Solväggen är stängda för klättring av Länsstyrelsen tills vidare. 

Länsstyrelsen skall inspektera klippan och fågelläget under våren. Det är tillåtet att klättra på omkringliggande sektorer, under förutsättning att man inte påverkar fåglarna. Blir fåglarna ändå blir störda och varnar när man är på berget ska man avlägsna sig, även om man inte befinner sig vid Stora väggen eller Solväggen.

Skyltar med informationen om klätterstoppet kommer att sättas upp runt den berörda delen av klippan.
Vänligen respektera avstängning för att inte riskera permanenta klätterförbud.

Alternativa klippor är Tunbyn, Brattberget eller Liden.