Att tänka på när du besöker klätterhallen (Covid-19 info).

Covid-19-läget påverkar fortfarande hur vi håller öppet klätterhallen på Lagergatan. Tänk på nedanstående när du besöker lokalen under ordinarie öppettider:

Styrelsen har beslutat att försöka hålla antalet personer som är i hallen samtidigt till ca 20st. Det är klart under det max 50 som RF rekommenderar, men anpassat till vår relativt lilla lokal. Det är alla besökares ansvar att försöka efterleva detta, ingen nyckelperson som håller öppet skall behöva agera polis. Tänk på att hjälpas åt.

För alla besökare gäller även nedanstående sedan tidigare:

1. Kom inte till lokalen om du är sjuk. 2. Tvätta händer före o efter besök. 3. Håll avstånd till andra. 4. Har du egen nyckel? Försök att undvika att besöka hallen under ordinarie öppettider.

Klättra säkert!