Avslutning barngrupper

11 dec är det gemensam avslutning för alla barngrupper 17:30-19:00