Eldningsförbud gäller tills vidare

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Västernorrlands län. Hög brandrisk råder i skog och mark.

Det råder för närvarande eldningsförbud i Västernorrland och det är enligt allemansrätten inte tillåtet att elda på klippor.

Läs mer hos Länsstyrelsen