Familjeväggkort

På medlemsmötet 21/3 2021 lanserades ett “familjeväggkort”. Kortet är tänkt att kompensera för utebliven familjeklättring i pandemitider. Kortet går att köpa på hemsidans formulär för medlemskap. Välj “familjemedlem” och svara sedan på registreringsbrevet vilka barn som skall ingå. Priset är 1000 kr per helår och inkluderar medlemskap för alla familjens barn samt en vuxen. Kortet ger tillgång till airkey och access speciella tider. Just nu LÖR 09:00 – 12:00 och SÖN 17:00 – 18:00.