Midskog

Midskogs boulder-område ligger precis i anslutning till midskogs klippan. Detta områden består egentligen av två mindre områden Midskogs Nedre och Midskogs Övre.

Vägbeskrivning

Sväng av E4:an mot Matfors/Nolby. Kommer du söderifrån är detta strax innan Kvissleby. Åk genom samhället (Nolby) och fortsätt 4km. När klippan syns på höger sida av vägen fortsätter du 150m till en parkeringsficka på vänster sida.

Kommer man söderifrån, åker man förbi Njurundabommen och Dingersjö till dess att man kommer upp på ett tydligt krön där man tar vänster mot Nolby och följer sedan beskrivningen ovan.

Ingen anmarch att tala om (ca 50-100m).
Observera att bilinbrott har skett på parkeringen så lämna inget värdefullt i bilen!
.

Accessinformation

Under december 2007 slöt Skogsvårdsstyrelsen och fastighetsägarna av Midskogsberget ett naturvårdsavtal. Var uppmärksam på häckande fåglar etc för att säkerställa accessen till berget. All avverkning av stora eller små träd, samt sly förbjuden utan att man först kontaktar styrelsen i Sundsvalls Klätterklubb. Läs mer på klubbens forum om hur man går tillväga och vad som gäller. Kom ihåg att titta i Accessdatabasen för senaste informationen: http://access.bergsport.se/

Klättringen

Fredrik biter i på Quinta Essentia (ss)

Området rymmer 91 problem i graderna 3C – 7C.

För detaljerad information om området se: 27crags.com

Förare i .pdf-format (2007)

Sverigeföraren(Midskogs Nedre)

Sverigeföraren(Midskogs Övre)

Top