Södra I

Området ligger i skogen på nordsidan av södra stadsberget och det kan ibland vara ganska myggigt. Södra Berget erbjuder klättring på både stenar och väggar. Det finns många överhängande problem, till
och med tak klättring. Här finns allt från highballs till traverser, landningen är bra under dom flesta
problemen.

Vägbeskrivning

Kör E:4 söderut till du ser Kubal(Kubikenborg Aluminium) på vänster sida av vägen, sväng av höger under järnvägen och följd vägen till du har fotbollsplanerna på vänster sida. Håll vänster tills du kommer till en vändplan och vägen övergår till en brant grusväg. Följ grusvägen ca 500m till det börjar platta ut. Parkera på lämplig plats så du inte hindrar ev passerande skogsmaskiner.

Ta av den stora stigen till höger, ut på elljusspåret (50 meter) och följ spåret ca 300m till hygget uppenbarar sig på höger sida. Gå tvärs över hygget (sikta mitt på) mot de block man kan skymta.

.

Accessinformation

Inga accessproblem föreligger för tillfället, men när ni parkerar se till att inte hindra ev. passerade trafik.

 

Klättringen

 

 Extended edition 7A+

Området rymmer 47 problem i graderna 3A – 7A+.

För detaljerad information om området se:

Förare i .pdf-format (2006) eller 27crags

Top