Nolby

Nolby är en liten sportklippa vid Nolbybacken med ett 20-tal leder. Lederna här är ganska korta (~10m) men håller ändå hög klass. Graderna ligger i intervallet 5a till 7c.

Vägbeskrivning

Från Sundsvall följ E4 söderut till Kvissleby, ca 15km. Sväng av åt höger, skyltat Nolbykullen. Ta sedan direkt vänster, dvs ej mot Nolbybacken. Ta sedan höger på Nyavägen. Sväng sedan höger igen på Trastvägen. Parkera på grusvägen 50m innan bommen. Kommer man söderifrån, åker man förbi Njurundabommen och Dingersjö till dess att man kommer till Kvissleby där man tar vänster vid skyltningen mot Nolbykullen, följ sedan beskrivningen ovan.

Promenera vidare längs vägen över slalombacken och ca 20 meter efter/runt U-svängen så finns en stig som går upp åt höger, följ den 50m så är ni vid klippan.

Accessinformation

Inga accessproblem föreligger för tillfället, men när ni parkerar se till att inte hindra ev. passerade trafik.

Klättringen

Kortsidan

Nolby består av fem mindre väggar:

1. Projekt A
2. Hårdrocksväggen
3. Övreväggen, högra
4. Övreväggen, vänstra
5. Baksidan

Informationen finns även på Sverigeföraren

PROJEKT A

Den första väggen som man kommer upp till från stigen.
Creation of the imagination, 7c 8m 3 bultar,?? -03, Överhangande klättring med mycket undercling och sidepull.

Projekt A, 6c+ 10m 4 bultar,?? -01, Följer borrbultslinjen snett upp åt höger. Amerikaankare.

Torsk i tallen, 6c 12m 5 bultar,?? -01, Gemensamt ankare med Bängel.

Bängel, 7a 12m 5 bultar,?? -01, Gemensamt ankare med Torsk i tallen.

Senslessness, 7c 18m 7 bultar,?? -02, Går till toppen. Delikat och varierande klättring.

Crazy frog, 6a 7m 3 bultar,?? -05, Startkrux. Ankare.

Painkiller, 7c 7m 3 bultar,?? -02, Kruxklättring längs arete.

HÅRDROCKSVÄGGEN
Elin på musliexpressen

Nästa vägg till höger om Projekt A-väggen.
Slaugterhouse, 6b 10m 5 bultar,?? -02, Samma insteg som Fear of the dark. Efter 2 BB traverserar man vänster. Ankare.

Fear of the dark, 7a 10m 5 bultar,?? -01, Rakt upp. Ankare.

Night comes down, 6a+ 10m 5 bultar,?? -01, Stora grepp och brant för graden. Ankare.

Speak to me, 5c 10m 5 bultar,?? -02, Andra halvan går genom ett dieder. Gemensamt ankare med Night comes down.

Paranoid, 6c 10m 4 bultar,?? -02, Brant på stora grepp. Ankare.

I was made for loving you, 6c 10m 4 bultar,?? -02, Ankare.

ÖVREVÄGGEN – HÖGRA

Ligger ovanför Projekt A-väggen. Senslessness kommer upp i klippans vänsterkant.
Hjärtats fröjd, 5c 10m 4 bultar,?? -02, Första två bultarna gemensama med Way of the samurai. Viker sedan av åt höger längs en spricka.

Way of the samurai, 7a 10m 4 bultar,?? -02, Rakt upp. Ankare. Det finns en statisk variant ut till höger efter sista bulten – Ninja trick, 6b.

Texas chainsaw massacre, 5a 8m 4 bultar,?? -02, Spricklinje.

ÖVREVÄGGEN – VÄNSTRA

Ligger övanför Projekt A-väggen. Lättaste sättet att ta sig upp hit är med ett fast rep till vänster om Projekt A-väggen.
What do you want from me, 6a 8m 4 bultar,?? -02, Ankare finns långt uppe på toppen.

TNT, 6c+ 8m 4 bultar,?? -02, Ankare finns långt uppe på toppen.

For those about to rock, 6b 10m 4 bultar,?? -02, Leden startar i skrevan. Ankare finns långt uppe på toppen.

BAKSIDAN

Ligger till vänster om Övreväggen, vänstra.
Müsliexpressen, 6a 6m 3 bultar,?? -02,

Top