Förslag till styrelse

I bifogad fil finns valberedningens förslag till styrelse 2018.
Stort tack för engagemang med nomineringar och intresseanmälningar! 😃

Mvh,
Anne och Keith
Valberedningen

Förslag till styrelse