Kontakt

Styrelsen för 2021 klubbades igenom på årsmötet den 28 februari.
Allmänna frågor sker bäst via styrelse@sundsvallsklatterklubb.se.
För barn/ungdomsfrågor kontakta barn@sundsvallsklatterklubb.se
För ekonomifrågor kontakta medlem@sundsvallsklatterklubb.se
Ni kan även kontakta oss på Facebook

Ordförande

Tommy Lundemo

Vice ordförande

Amanda Ragnarbaek

Sekreterare

Jonas Lidén

Kassör

Stig Sundström

Ledamöter

Marcus Lindholm

Amanda Ragnarbaek

Suppleanter

Ola Johnels

Anna Ahlström