Kontakt

Styrelsen för 2016 klubbades igenom på årsmötet den 28’e februari.
Allmänna frågor sker bäst via styrelse@sundsvallsklatterklubb.se.
För barn/ungdomsfrågor kontakta barn@sundsvallsklatterklubb.se
För ekonomifrågor kontakta medlem@sundsvallsklatterklubb.se
Ni kan även kontakta oss på Facebook

Ordförande

Anna Ahlström

Vice ordförande

Fredrik Nyberg

Sekreterare

Elin Hansson

Kassör

Stig Sundström

Ledamöter

Anna Thorsaeus

Suppleanter

Robert Österholm

Jörgen Åsberg Boija