Kontakt

Styrelsen för 2018 klubbades igenom på årsmötet den 2 Mars.
Allmänna frågor sker bäst via styrelse@sundsvallsklatterklubb.se.
För barn/ungdomsfrågor kontakta barn@sundsvallsklatterklubb.se
För ekonomifrågor kontakta medlem@sundsvallsklatterklubb.se
Ni kan även kontakta oss på Facebook

Ordförande

Jonas Lidén

Vice ordförande

Fredrik Nyberg

Sekreterare

Amanda Eskebaek

Kassör

Stig Sundström

Ledamöter

Elin Hansson

Tommy Lundemo

Suppleanter

Victoria Hesselius

Anna Ahlström

Top