Max 20

Den 8 dec införde FHM lite skarpare rekommendationer: “alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus”

Med anledning av detta återinför vi ett tak på max 20 samtidiga besökare i klätterhallen.

Kom ihåg att bokade platser har förtur och kontrollera kalendern på hemsidan innan ni åker till hallen. På plats kommer ni ihåg att checka in och ut. Ni som har väggkort bör i möjligaste mån undvika tisdag och torsdagkvällar.

Tvätta händer och klättra säkert!
/ Styrelsen