MegamötesSöndag 28 nov

Välkommen på Megamötessöndag 28 november! Vi börjar med medlemsmöte, för att sedan mellan kl 11.00-13.00 parallellt köra Fixarträff #2 (göra klart ommöbleringen) och SPM-möte (tävlingsgruppen börjar planeringsarbetet). Så välj vad du vill lägga din insats på! Alla som deltar på lokalfix eller SPM-planering får pizza och fika. Ingen föranmälan krävs, utan det är bara att dyka upp. Kallelse och dagordning för medlemsmötet hittar du nedan. 
Väl mött!
Sundsvalls Klätterklubb,
Styrelsen

Kallelse till medlemsmöte
Datum: söndag den 28 nov
Tid: kl 10.00-11.00
Plats: i vår lokal på Lagergatan 10
Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av justerare.
4. Etapp 2 ommöblering av lokalerna
– inkomna förslag
– fatta beslut
5. SPM 2022
– tillsätt tävlingsgrupp (10 personer)
– behövs även rivare och byggare
6. Bultinköp
– renovering av gamla leder
– nya leder på etablerade klippor
7. Övriga frågor.
8. Mötets avslutande.