Nominering till styrelse

Hej alla medlemmar!

Valberedningen har påbörjat arbetet med förslag till styrelse 2022.
Vi tar nu gladeligen emot era nomineringar, av andra eller er själva, gärna så snart som möjligt.
Vi ser gärna att ni mejlar in era nomineringar till:tomas.agner@protonmail.com eller nyqvistpetter@gmail.com
Med vänlig hälsning Valberedningen