Den 12 januari skärper FHM rekommendationerna ytterligare. Med anledning av detta sänker vi taket till max 15 samtidiga besökare i klätterhallen. Kom ihåg att bokade platser har förtur och kontrollera kalendern på hemsidan innan ni åker till hallen. På plats …

Max 15 Read more »

Den 8 dec införde FHM lite skarpare rekommendationer: “alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus” Med anledning av detta återinför vi ett tak på max 20 samtidiga besökare i klätterhallen. Kom ihåg att …

Max 20 Read more »