Klättra ute i Sundsvall

Allmänt

Sundsvallsområdet erbjuder klättring i alla dess former, såväl sommar som vinter. De mest kända problemen/lederna är Saga (8A)Centi (7A+)Milestone (8a) samt Stora fallet (80m, WI 4). Renovering av bultankare utfördes på Brattberget sommaren 2008.

Detaljerade förare finns på 27crags.com

Gradering

För traditionell klättring använder vi oss av svensk gradering med ett tillägg med allvarlighetsgradering från a till e, där a innebär välsäkrat, c innebär viss risk för långa fall och e är osäkrat. För sportklättring och bouldering använder vi fransk gradering. (3 – 8a+) respektive (2 – 8A). Våra isfall graderas efter WI-skalan(Waterfall Ice) som sträcker sig mellan WI 2 – WI 5.

En kvalitativ bedömning av lederna används där en stjärna betyder något utöver det vanliga och tre stjärnor att leden är utsökt.

Geologi

Större delen av Medelpads bergarter tillhör urberget och utgör de genom vittring och erosion frampreparerade rötterna av en gammal bergskedja. Åldern på bergarterna i urberget överstiger 600 miljoner år. De viktigaste komponenterna i Medelpads urberg är metagråvackor och urgraniter. De förra utgörs av ett slags lerblandade sandstenar – gråvackor – som avlagrats i havet ovanpå en bergrund av vilka inga spår anträffats i Medelpad. Dessa har sedan omvandlats strukturellt genom upphettning på stort djup, därav förstavelsen meta. Gråvackor och skiffrar har delvis upphettats så kraftigt att de börja smälta. De uppsmälta delarna har stelnat till ådror, sliror och mer homogena massor av granit, som idag kan ses uppträda i intim blandning med metagråvackorna. På så vi uppstår migmatiter (blandbergarter) som Sundsvalls klätterberg består av.