Midskogsberget

Midskogsberget ligger intill Ljungan ca 20km från Sundsvall och söderläget medför att säsongen börjar tidigt och slutar sent. En klippa som erbjuder lite av varje, sport, mix, trad, långt kort, sva, överhäng, lätt och svårt. Ett perfekt ställe för ett gäng med lite olika preferenser.

Området omfattar även ett antal boulderblock med några intressanta problem av varierande svårighetsgrad.

Tidigare fanns det ett vindskydd ovanför Lägerväggen, men det brann ner hösten 2007. Det går fortfarande bra att tälta där. Tyvärr finns ingen tillgång till vatten, men eftersom klippan ligger så nära vägen så är det definitivt inget problem att bära upp vatten från bilen. Eldning bör endast ske i eldstaden nedanför Stora väggen. Var extra noga med att inte lämna några spår efter ert besök då Midskogsberget är ett naturskyddsområde!

Vägbeskrivning

Sväng av E4:an mot Matfors/Nolby. Kommer du söderifrån är detta strax innan Kvissleby. Åk genom samhället (Nolby) och fortsätt 4km. När klippan syns på höger sida av vägen fortsätter du 150m till en parkeringsficka på vänster sida.

Kommer man söderifrån, åker man förbi Njurundabommen och Dingersjö till dess att man kommer upp på ett tydligt krön där man tar vänster mot Nolby och följer sedan beskrivningen ovan.

Ingen anmarch att tala om (ca 50-100m).
Observera att bilinbrott har skett på parkeringen så lämna inget värdefullt i bilen!
.

Accessinformation

Under december 2007 slöt Skogsvårdsstyrelsen och fastighetsägarna av Midskogsberget ett naturvårdsavtal. Var uppmärksam på häckande fåglar etc för att säkerställa accessen till berget. All avverkning av stora eller små träd, samt sly förbjuden utan att man först kontaktar styrelsen i Sundsvalls Klätterklubb. Läs mer på klubbens forum om hur man går tillväga och vad som gäller.

Klättringen

Översikt

Midskogs består av åtta väggar:
1. Pelarväggen
2. Övre väggen
3. Svaväggen
4. Primusväggen
5. Stora väggen
6. Lägerväggen
7. Solväggen
8. Outvecklat
2011-04-14 fanns det:

Totalt 84 leder
Upp till 5c 23 leder
6a till 6c+ 35 leder
7a till 7c+ 22 leder
8a till 8c+ 4 leder
Informationen finns på 27crags och Sverigeföraren
Lederna nedan anges från vänster till höger.

PELARVÄGGEN
solväggen

Jitterbugg, 7- 2 bultar,Ove Dalsegg -89

Houdini, 5 Ove Dalsegg -89 Stor spricka.

(Namnlös spricka), 5 ? -? Gemensamt andra halva med Belzeebub.

Belzeebub, 5+ 2 bultar,Patriq Backlund -93

Nerurotisk odysse´, 6+ Ove Dalsegg -89 Följ blocket något till vänster. Lös.

Bancho, 6+ Ove Dalsegg -89 Spricka genom ett tak.

Bancho direkt, 6 Ove Dalsegg -89 Alternativt utsteg till Bancho.

Typhonen, 6+/7- 2 bultar,Ove Dalsegg -89 Svårsäkrad efter andra BB.

II, 5 -? Svårsäkrad.

Utsikten, 5+ -93 Följ sprickan upp. Vik till vänster innan du når hyllan. Följ sprickan till toppen.

ÖVRE VÄGGEN

Nollsjuingen, 5 Christian Söderberg -89 Avslutas på trädhyllan.

Nollåttingen, 4+ ? -? Gemensamt utsteg med Frågetecknet och utropstecknet.

Frågetecknet, 5- Thomas Edström -89 Gemensamt utsteg med Nollåttingen och Utropstecknet.

Utropstecknet, 5- Kenth Bergqvist -91 Gemensamt utsteg med Nollåttingen och Frågetecknet.

SVAVÄGGEN

Väldigt fint sva för nybörjaren. Lederna är relativt långa, tätbultade och snällt graderade.

Na palm, 4 17m Ankare

Jinx palm, 3+ 17m Ankare

Fut palm, 4+ 20m Ankare

Sexstuga i Sörmjöle, 4+ 20m Ankare

Valfläsk, 5- 20m Ankare

PRIMUSVÄGGEN

Låg vägg med några bultade microleder.

Leprachaun, 6b+ 2 bultar,Jocke Svedberg, Ola Lindström -93 Ligger 10m t v om primusväggen.

Phenomena, 7a 7m ? -?

Frizzle and fry, 8 7m 2 bultar,Daniel Nordström -93

Porksoda, 7 7m 2 bultar,Daniel Nordström -93

Harold on the rocks, 8-/8 7m 3 bultar,Daniel Nordström -93

Timglaset, 6+ 7m 1 bultar,Jocke Svedberg -93

STORAVÄGGEN
storaväggen

Cubicle, 7a+ 6m 3 bultar,?, -?

Rubricon, 7b+ ? bultar,?, -?

Berguven, 5 40m Kenth Bergqvist, 1993

Ångest i januari, 6- Ove Dalsegg, 1989

Hall of fame, 7b 20m 9 bultar,Fredrik Bodin, 2003 Americaankare

No FX, 6c 20m 7 bultar,Daniel Nordström, 1993 Ankare

Jack the ripper, 8-/8 Per Wermelin, 2002 Ankare

Semtex, 6- Mattias Andersson, 1992

Fulingen, 7a 19m 7 bultar,Fredrik Bodin, 2002 Ankare. Soft för graden.

Surdansken, 6a 19m 8 bultar,Mattias Andersson, 1992 Ankare.Hård för graden.

Kingsize, 6b+ 26m 12 bultar,?, 2007 Varierad och mycket fin väggklättring, nästan extremt välbultad. Bult 12 en bastant kembult om man inte vill göra de avslutande, något enklare (men lika fina) metrarna upp till ankaret/firningsstationen.

För fet (för ett fuck), 5+ Ove Dalsegg, 1990 Seriös

Det sorglösa syndikatet, 7b+ 20m ?, 2007 Ankare.

Rosvå, 7c 22m 7 bultar,KN, 2002 Ankare.

Pultti, 7b+ 22m 8 bultar,Fredrik Bodin, 2003 Americaankare.

Double trouble, 8a 25m Mikael Andersson, 2011 Leden börjar till vänster om Milestone och korsar därefter Silence Sucks och avslutas därefter i Rosvå.

Silence sucks, 7a 22m ca 8*2 bultar,Daniel Nordström, ? Ankare. Retrobultad. Klipp bara de nya bultarna för bästa upplevelsen.

Milestone, 8a 25m 9 bultar,Fredrik Bodin, 2002 Gemensamt ankare med Elvis.

2 miles 2 graceland, 8a+ 25m Dag Knutsson, 2008? Startar som Milestone och går över till Graceland.

Elvis, 7c+ 25m ? bultar,KN, ? Gemensamt ankare med Milstone.

Lill-Elvis, 7b 15m 6 bultar,KN, ? Slutar vid det första ankaret på Elvis

Graceland, 8a+ 25m ca 12 bultar,Dag Knutsson, 2007 Gemensam start med Lill-Elvis men fortsätter rakt upp från ankaret.

Primus, 6c+ 8m 4 bultar,DN, 1993 Ankare

Tommy the Cat, 6b+ 12m ? bultar,?, ? Startar på den stora hyllan ovanför Primus ankare. Ankare.

Missing link, 7b+? 20?m ? bultar,?, ? Förlängning av Primus som avslutar i Tommy the Cat. Ankare.

Mer olja än mellanöstern, 6c 8m 5 bultar,?, 2007 Ankare.

Superchoss, 6a 8m 5 bultar,?, 2007 Ankare

Supercat, 7b 20?m ? bultar,Per Wermelin / Johan Hedman 2011, Linkup som startar i Superchoss och slutar i Tommy the Cat. Ankare.

Milky way, 6b 18m 10 bultar,Olof Bjerke, 2009 Ankare

Surjämten, 5a 18m 10 bultar, ?, Retrosopad 2011,
Ankare, två första bultarna gemensammma med milky way.

Baragon, 6a 25m 12 bultar, Anders Lidström 2011, Ankare, en liten travers vänster efter tredje bult.

Baragon direkt, 6b 25m 11 bultar, Anders Lidström 2011, Ankare, går rakt upp.

Manu forever, 6a 25m 10-11 bultar, Johan Hedman, 2009 Ankare.

Klättersekten, 6c 15m 8 bultar, Johan Hedman 2011, Ankare.

Master Mo, 4 15m 9 bultar,Johan Hedman, 2011 Går uppe i ravinen, mitt emot Hellbent.

LÄGERVÄGGEN

Den uppbrutna väggen som ligger närmast vägen.

Samhain, 6b+ 10m Daniel Nordström1990

Punchklubben, 7b+ 8m Fredrik Bodin -07 Går på mitten av väggen till vänster om Rasputin. Tunn & tung.

Rasputin, 7+ 10m Ove Dalsegg 1990

Blixtgordon, 6b 14m Per Wermelin 2002 Ankare.

Svarta Sara, 6- 6m OL 1993

Vedspisen, 5a 20m SvH 1993 Retrobultad 2008 och nu en bra och lätt sporttur.

Järnkaminen, 7 20m PN 2002

Bultextra, 4 20m Per Wermelin 2002 Ankare.

Martini, 6- 22m MK 1990

Mjöd, 6- MK 1990

Bits inte, 7a 17m Fredrik Bodin 2002 Ojämn led som ändå är ganska kul. Areteklättring. Ankare.

Bits, 6 DN 1993

SWABLR, 5c PB,UN 1990

Kylan värmer bäst, 6a Daniel Nordström 1990

De´ vete faan, 6c Daniel Nordström 1993

Det var på tiden, 6b LN 1993

Hockeystress, 6b Per Wermelin 2003

Top Gun, 5a 14m Per Wermelin 2002 Avslutas i det lilla diedret. Ankare.

Mission impossible, 7- 14m SvH 1993

Bara bult, 5b 8m Fredrik Bodin 2002 Följer bultlinjen utan att använda sprickan till höger.

Oj, 4 8m Per Wermelin 2002

SOLVÄGGEN
solväggen

Ett nyutvecklat klipparti (2007) som ligger till höger om stora väggen.

Hellbent, 7a 7m Peter Nilsson -07 Går uppe i ravinen.

Jan Glimmer, 6b+ 10m Peter Nilsson -07 Följer väggens vänstra arréte. Jan Glimmer som är den lättare av 2 leder viker ut på vänstersidan av arréten efter 4;e bulten medans den hårdare Krystal Steal går på stora väggen som vätter mot vägen.

Krystal Steal, 7b 10m Peter Nilsson -07 Följer väggens vänstra arréte. Går på stora väggen som vätter mot vägen. Tunn & trixig.

Nightpusher, 6b+ 10m Johan Hedman -09 Startar i hörnet mellan Krystal steal och Monomania.

Monomania, 7a+ 8m Dag Knutsson -07 Går på aréten som är på mitten av väggen. Kan upplevas obehaglig men är välsäkrad.

Back on track, 7a+ 8m Fredrik Bodin -07 Startar i en tydlig spricka några meter till höger om arêtet.

Born this way, 6c 8m ? bultar,Per Wermelin 2011, Startar till höger om Back om track.

Fuckin´ Nattarbete, 6a 12m Jonas Bäckström -09 Startar till höger om Back on track.

Stäm upp, 6b 12m Johan Hedman 2010 Startar i diedret till höger om Nattarbete.

Hatchi Batchi, 7a+ 17m Johan Hedman 2010 Leden till höger om “Stäm upp” Går på aréten upp till samma ankare som Stäm upp.

Frostbiten, 6b 17m Johan Hedman 2011 Leden till höger om hatchibatchi aretet.

Pocket Rocket, 6a 3 bultar, Johan Hedman 2011 Leden till höger om Frostbiten. Pocketklättring, som sedan leder till aretklättring