Tunbyn

Tunbyn En klippa som erbjuder både sport, mix och trad. Lederna är mellan 10-20m och potential finns för riktigt hårda leder då klippan är överhängande och gör rätt för sitt smeknamn “lilla Frankenjura”.

Vägbeskrivning

Sväng av E4:an mot Matfors/Nolby.  Ni passerar en grusväg till höger med skyltning mot Alsta och efter ca 200m kommer en grusparkering på vänster sida. Ni följer sedan vägen ni kom på till fots ytterligare ca 200m och ni ser klippan tydligt på höger sida. Precis innan vägen svänger till höger går det in en liten igenväxt väg och där följer ni stigen rakt upp mot klippan.

Accessinformation

Var uppmärksam på häckande fåglar etc för att säkerställa accessen till berget. All avverkning av stora eller små träd, samt sly förbjuden utan att man först kontaktar styrelsen i Sundsvalls Klätterklubb. För mer info angående access och bultningspolicy se Accessinformation om hur man går tillväga och vad som gäller.

Klättringen

Det finns för närvarande (2018) 25 leder/projekt av varierande karaktär.

Aktuell informationen finns på 27crags

TINTINVÄGGEN

Den första väggen som man kommer upp till från stigen är Tintinväggen.

Linda på rackham den röde