Framtiden för klätterlokalen

Information till medlemmar och icke-medlemmar! (English below)

Efter beslut på medlemsmötet 9/4 kommer vi att avveckla klätterlokalen på Lageratan 10 under sommaren.

Hallen stänger för allmänheten under maj, lite beroende på hur Sundsvalls Klätterhall kommer ingång. Sista drop-in-tillfället blir troligtvis torsdagen 16/5.

Rivning av väggar kommer att ske någon gång under sommaren eller hösten. Medlemmar med Airkey kommer att kunna klättra till och med 30/6.

På grund av inventering får från och med nu och tills vidare inga nya problem byggas och inga grepp får tas ner.

Den som har lånat ut utrustning till hallen, till exempel gymutrustning, ombeds hämta upp den så snart som möjligt.

Klubben kommer fortsätta finnas kvar för att främja klättring både inomhus och utomhus. Denna sommar kommer fokus ligga på avveckling av hallen och att utveckla ett samarbete med Sundsvalls Klätterhall, men vi har ambitioner att hinna med några klätterträffar ute under sommaren också. Hör gärna av er till styrelse@sundsvallsklätterklubb.se vid frågor eller om intresse finns att engagera sig i rivning, barnklättring på SKH, uteklättringsevenemang eller annat!

At the members meeting on April 4th, the decision was made to permanently shut down the climbing gym at Lageratan 10 some time this summer.

The gym closes to the public mid May, depending on when Sundsvall’s Klätterhall is up and running. The last drop-in opportunity will probably be Thursday 16th of May.

Demolition of walls will take place sometime during the summer/fall. Airkey-holders will be able to climb at the gym until June 30th.

Due to inventory taking, as from now until further notice no new routes are to be set and no holds are to be taken down.

The club will continue to exist to promote climbing both indoors and outdoors. This summer the focus will be on decommissioning the hall and to begin developing a collaboration with Sundsvalls Klätterklubb, but our ambition is to find time for some outdoor climbing get-togethers during the summer as well. If you have any questions, please contact styrelse@sundsvallsklätterklubb.se. If you’re interested in helping with decommissioning of the gym, outdoor activities or other, get in touch!