Apropå Covid-19

Sundsvalls Klätterklubb följer Klätterförbundets rekommendationer kring idrottsverksamhet och antalet deltagare. Sammanfattningsvis så ger förbundet (och Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten) följande rekommendationer:

  • Begränsa om möjligt antalet deltagare
  • Se till att det finns tydlig skyltning om hälsoråd och hygienråd
  • Städa offentliga ytor oftare

Vi håller oss uppdaterade dagligen om utvecklingen och ev nya rekommendationer. Klättra säkert!

https://bergsport.se/2020/03/24/angaende-covid-19/?fbclid=IwAR15nGpAERirYwDND83WRlw0dRqaqdfhUncB8-x044ln_bKd3G8agUqVcu4