Info ungdomsklättring

Styrelsen informerar:

Vi har tyvärr inte haft nån lycka med att hitta nya tränare eller ansvariga för vår ungdomsgrupp (som tidigare tränat på torsdagar).

Vi tycker självklart att klättring ska göras åtkomlig för alla och hittills har den åldersgruppen fallit lite mellan stolarna.

Så styrelsen har sett över klubbens stadgar och fattat beslut om att ungdomar i åldrarna 13-16 numera är välkomna på våra ordinarie drop-in tider.

Ansvariga hallvärdar har som alltid mandat att neka klättring för personer som inte följer hallens regler.

Välkomna!


/Styrelsen SKK