Kalender

Jan
27
Fri
Engelska Skolan
Jan 27 @ 16:00 – 17:15

Dan

Jan
28
Sat
SPM
Jan 28 @ 09:00 – 15:00
Final
Jan 28 @ 16:30 – 17:30
Feb
3
Fri
Engelska Skolan
Feb 3 @ 16:00 – 17:15

Dan

Feb
10
Fri
Grupp bokad i hallen
Feb 10 @ 14:30 – 16:00
Engelska Skolan
Feb 10 @ 16:00 – 17:15

Dan

Feb
15
Wed
Skolgrupp bokad i hallen
Feb 15 @ 12:30 – 14:00
Bokad grupp i hallen
Feb 15 @ 15:00 – 17:00
Feb
17
Fri
Engelska Skolan
Feb 17 @ 16:00 – 17:15

Dan

Feb
24
Fri
Engelska Skolan
Feb 24 @ 16:00 – 17:15

Dan