Accessinformation

Gällande information angående Access & Nyturer i Medelpad

De vanligast förekommande accessproblemen består i naturvårds och markägarkonflikter. Sundsvalls klätterklubb försöker att i största möjliga mån förebygga att konflikter uppstår, av den anledningen strävar vi efter att föra en öppen dialog med berörda markägare och myndigheter. Vi tror på att samarbete leder längst och att det går att hitta lösningar på problemen.

All nyetablering, komplettering, märkning eller annan åverkan som kan förknippas med klättring ska ske i samråd med accessansvarig i Sundsvalls Klätterklubb

Accesstatus:

Kom ihåg att titta i accessdatabasen för senaste info: http://access.bergsport.se

Vi har för närvarande inga större accessproblem men vi anser ändå att vi ska uppträda på ett bra sätt för att säkra framtida access. Om du ser skräp så avlägsna det därifrån och släng det på avsedd plats oavsett om det är rester efter ditt eller andras besök!

Bergafjärden:

Delvis Ok (vi får vara där men inte i så stor utsträckning). Viktigt boulderområde så ta med eget skräp hem och undvik att vara högljud. Vi ber ödmjukast att bouldrare inte parkerar sina bilar på grusplanen vid stugorna utan istället parkerar efter grusvägarna vid femvägskorsningen. Och snälla, kör sakta på grusvägen!

Getberget:

Var uppmärksam på häckande fåglar etc för att säkerställa accessen till berget. Idag har Länsstyrelsen inga fågelrestriktioner på berget. Var extra uppmärksam mellan 1/3 och 15/7 då berget är en potentiell häckningsplats för rovfågel. Om du hör varningsläten eller ser rovfågel vid berget under den här perioden så bör du avlägsna dig från berget. Meddela klubben och Accessdatabasen om detta i så fall.

Krokviken:

Markägaren, som är Krokvikens samfällighetsförening, är inte särskilt vänligt inställda till klättringen. Ta med eget skräp hem och undvik att vara högljudd, då det kan störa samfällighetsföreningen.

Midskogsberget:

Nu är ‘Stora väggen’ öppen igen. Nästa år kommer hela klippan stängas från 1 april. Öppnas sedan beroende på om fågeln lägger ägg eller ej. Kontinuerlig dialog sker med länsstyrelsen. (uppdaterad 2023-07-10)

Var extra försiktig vid Midskogsberget då området är klassat som naturskyddsområde. Begränsad access på våren pga fågel. Se nyheter och accessdatabasen.

Tunbyn:

Var uppmärksam på häckande fåglar etc för att säkerställa accessen till berget. Idag har Länsstyrelsen inga fågelrestriktioner på berget. Markägare positiv till klättring men parkera inte efter grusvägen, det är privat mark. Parkera på älvsidan av asfaltvägen 150m mot Kvissleby, stor grusparkering. Det går dock bra att köra upp för grusvägen för att lämna packningen.

Informationslänkar:

Svenska Klätterförbundets Accessdatabas

Naturvårdsverkets information för klättrare

Tyroldeklarationen
Vi eventuella oklarheter eller frågor var god kontakta:

Accessansvarig SKK
Kontakta styrelsen
styrelse@sundsvallsklatterklubb.se
Delar av informationen på denna sida är kopierad från Svenska Klätterförbundet, upphovsrätt och tillstånd tillhör Svenska Klätterförbundet.