Kontakt

Styrelsen för 2022 klubbades igenom på årsmötet den 16 februari 2022.
Allmänna frågor sker bäst via styrelse@sundsvallsklatterklubb.se.
För barn/ungdomsfrågor kontakta barn@sundsvallsklatterklubb.se
För ekonomifrågor kontakta medlem@sundsvallsklatterklubb.se
Ni kan även kontakta oss på Facebook

Ordförande

Emil Ragnarbaek

Vice ordförande

Marcus Lindholm

Sekreterare

Jonas Lidén

Kassör

Stig Sundström

Ledamöter

Marcus Lindholm

Ida Andersson

Suppleanter

Ola Johnels

Laura Van Balen