Priser

Priser

SeniorJunior*
Medlemskap + årskort2600kr2400kr
Medlemskap + terminskort1675kr1475kr
Enbart medlemskap350kr150kr
Engångsbiljett80kr80kr
Engångsbiljett familjeklättring100kr100kr
Medlemskap + termin barnklättring600kr

*Junior till och med det år man fyller 19år

Medlemskap och årskort gäller alltid per kalenderår.

Terminskorten gäller från 1 jan-30 juni resp. från 1 juli-31 dec och kräver medlemskap.

Klippkort

5 klipp400 kr **
10 klipp750 kr
15 klipp1050 kr
20 klipp1300 kr

**Ingen rabatt, möjligt att ge som presentkort eller underlätta användning av friskvårdsbidrag

För att barn/ungdomar skall få klättra på ordinarie öppettid skall de ha fyllt 13 år.

Vi hänvisar till familjeklättring för barn och ungdom.