Styrelsen

Styrelsen för 2023 klubbades igenom på årsmötet 22 feb 2023.

Ordförande

Victoria Hesselius

Vice ordförande

Laura Van Balen

Sekreterare

Jill Zachrisson

Kassör

Stig Sundström

Ledamöter

Laura Van Balen

Ida Andersson

Suppleanter

Ola Johnels

Magnus Smedberg