Styrelsen

Styrelsen för 2024 klubbades igenom på årsmötet 20 feb 2024.

Ordförande

Magnus Smedberg

Vice ordförande

Svante Sörmark

Sekreterare

Ylva Karlsson

Kassör

Stig Sundström

Ledamöter

Ebba Orava

Suppleanter

Ola Johnels

Laura Van Balen