Ungdomsklättring

Vi har för närvarande ingen ungdomsträning pga ledarbrist.

Vi hänvisar till de vanliga drop-in tiderna där vi sänkt åldersgränsen till 13 år.

Är du intresserad av att hålla i en ungdomsgrupp, eller vara del i en ledargrupp som gör det?

Hör av dig till barn@sundsvallsklatterklubb.se